Materiał o Poznańskiej Akademii Tańca w onTV:

Reportaż o pięcioleciu szkoły tańca w TV Biznes (2007 rok):

TYSIĄCE

KURSANTÓW

OD TEGO ROKU UCZĘ

OD TEGO ROKU TAŃCZĘ