Kurs / zajęcia   ilość zajęć  płatność wcześniejsza
 (do 14 dni przed kursem) 
 płatność późniejsza 
Taniec towarzyski w parach
Taniec użytkowy w parach
Bachata solo / w parach
Salsa New York solo - ladies styling
Cubaton solo z Abadem
Latino solo
4 x 75 minut  110 zł od osoby 120 zł od osoby

Tango argentino
4 x 90 minut  120 zł od osoby 130 zł od osoby

Lekcje indywidualne
1 x 60 minut  140 zł 
(cena do dwóch osób)
 

Lekcje indywidualne - pakiet
10 x 60 minut  1200 zł
(cena do dwóch osób)
 
 

Płatności przelewem:


1. Najpierw zapisz się w celu rezerwacji miejsca KONTAKT
2. Następnie dokonaj przelewu na konto

Poznańska Akademia Tańca,
nr rachunku 44 1140 2004 0000 3102 7948 3391
w wysokości zgodnej z wybranym wariantem (przy zachowaniu odpowiedniego terminu płatności).
 

Uwaga:

Prosimy dotrzymać terminu zgodnie z wybranym wariantem (liczy się data wpływu na konto).
W późniejszym terminie opłata jest wyższa i wiąże się z dopłatą.

Ważne:

W tytule płatności prosimy podać imię i nazwisko osób, datę kursu, oraz e-mail i telefon.

TYSIĄCE

KURSANTÓW

OD TEGO ROKU UCZĘ

OD TEGO ROKU TAŃCZĘ